20120128-012015.jpgNågra av lastterrängbilarna som påstås ha ingått i leveransen

…med lastterrängbilar. De kustnära markstridskrafterna i Kaliningrad, dvs både marininfanterförband som såväl motoriserat infanteri och andra arméförband fick häromdagen en ny leverans med lastterrängbilar av märket KamAZ. Leveransen om 90 stycken fordon skedde tidigt i januari och genomfördes med bilfärja från S:t Petersburg. Fordonen kommer att användas för transport av utrustning såsom vapen och ammunition samt personal.

Vilka modeller som ingick i transporterna avslöjas dock inte. Den bilden som har hitills publicerats visar att några av fordonen är försedda med den smalaste typen av enkelhytt. Anledningen till detta kan vara att just dessa fordon är avsedda för materieltransportuppgifter där maximal flaklängd är önskvärd.
Hyttypen återfinns på civila som militära Kamazlastbilar av olika modeller. Den observante kan särskilja modernare hyttar från äldre på grund avsaknaden av ventilationsgaller under vindrutan passagerarplats. Att notera är att även Norra Flottan har under föregående år också fått en ansenlig mängd lastterrängbilar till sina förband.

KamAZ främsta militära produktprogram för tillfälllet är den så kallade Mustangsserien som omfattar 4X4, 6X6 och 8X8 lasterrängbilar i grundmodellerna 4350, 5350 och 6350 och har levererats till de väpnade styrkorna sedan introduktionen 2002.

Observationsplatsen har skrivit lite mer om KamAZ lastterrängbilar här och här.

20120128-012054.jpg
Den aktuella hytten ur en annan vinkel på en KamAZ 4350