20120126-200012.jpg

Infrastrukturen på de ryska militära flygfälten skall moderniseras och byggas ut fram till 2020 skriver Lenta idag.

I den första fasen kommer flygfält i Kaliningrad-, Krasnodar-, Astrakan- och Saratovregionerna att omfattas av modeniseringsprogrammet. Observationsplatsen skrev lite grann om detta tidigare då Chefen för Östersjöflottan nämnde i förbigående samma sak angående flygbasen i Chkalovsk i Kaliningrad.

Det man kommer att prioritera är rullbanor, dvs start och landningsbanor samt utrustning för inflygning och flygledning. Moderniseringsprogrammet omfattar totalt 22 miljarder rubel, motsvarande ca 5,5 miljarder svenska kronor. Hur många fält som omfattas anges inte, utan man specificerar detta ”till alla militära flygfält”.

Att samma sak sker över ytan och under längre tid kommer ge en tämligen stor effektökning i slutändan avseende nyttjandet av flygstridskrafter.

Det kan vara i sammanhanget intressant att känna till den lag som klubbades igenom i december 2010 angående de civila flygfältens skyldighet att låta det ryska flygvapnet nyttja dessa gratis.

Att man har tillgång till väl fungerande basresurser över hela federationen värderas högt…