20120125-141229.jpgEn av flygplanets funktioner är att stänga de ordinarie luftintagen för att undvika skador, sk FOD i samband med markkörning på fält av sämre kvalitet. Luft tas istället från luftintag på vingens översida

Det ryska flygvapnet kommer att få fler avancerade skol/lätta attackflygplan av typen Yak-130 MITTEN under de närmaste åren. För närvarande ligger en beställning på 55 exemplar som skall levereras under de närmaste åtta åren fram till 2020,det vill säga så länge som den nuvarande materielanskaffningsplanen, GPV-2020, sträcker sig.

Den nya beställningen är på 10 flygplan på varianten UBS är inte stor men ökar på den nuvarande ordern med knappt 20% vilket ändå är en betydande ökning. Att man förlänger serier och ökar antalet exemplar är vanligt och dessa smyghöjningar syns oftast inte i den ordinarie rapporteringen/nyhetsbevakningen.