20120123-013947.jpg
Behållarna på robotkroppens sidor är bränsletankar för att utökad räckvidd.

Bland amerikanska flygförband har det sedan länge varit en kultur att utsmycka sina flygplan med så kallad ”Nose Art”. Den kulturyttringen är spridd över hela världen och ses som färglada inslag i den annars något återhållsamma färgrikedom som annars kännetecknar stridsflygplan.

Observationsplatsen stötte på en annorlunda, i detta fallet två stycken kryssningsrobotar av typen Kh-55SM/AS-15 KENT, standardbeväpningen för det ryska strategiska bombflyget.

Utsmyckning av bestyckningen har gjort ända sedan första världskriget, mest i form av slagord. Det var dock länge sedan man såg något så här snyggt…

20120123-014014.jpg