20120122-190229.jpg
2S36 CHAIR BACK monterad på teleskopmast

Luftvärnsrobotsystem SA-17 GRIZZLY

Bilder börjar dyka upp på den nya mastmonterade eldledningsradarstationen 2S36 för det medeltunga luftvärnsrobotsystemet Buk M2/9K37M2/SA-17 GRIZZLY. Med den 21 meter höga mastinstallationen får systemet låghöjdstäckning och en helt annan verkningsgrad än tidigare. Än så länge finns systemet på bara på 297.luftvärnsbrigaden i Alkin, Bashkortostan. Utöver ren luftvärnseldledning kan systemet även användas i en kustförsvarsroll, likt UndE 23. Systemet kan upptäcka mål på 100 km och målfölja tjugofyra mål redan från 95 km. På luftvärnsrobotbandvagnens lavett sitter fyra stycken luftvärnsrobotar av typen 9M38 med 42 km räckvidd eller 9M317 med 50 km räckvidd.

Varje stridsledningsbandvagn 9S510 kan leda upp till sex stycken eldenheter bestående av luftvärnsrobotbandvagn 9A317 alternativt luftvärnsrobottransportbandvagn 9A316. Varje lvrbbv 9A317 kan även i sin tur leda robotskott från en underställd lvrb 9A316. Teoretiskt kan varje system bestå av 12 stycken eldberedda robotenheter.

SA-17 GRIZZLY är utrustad med den nyutvecklade AESA-radarstationen 2S36 och har en mycket plattare radom än sin föregångare SA-11 GADFLY. Som orientering kan det vara intressant att veta Finland har haft SA-11 GADFLY men avvecklat dessa sedan något år tillbaka.
20120122-193638.jpg
Den äldre SA-11 GADFLY i vitryska färger. Notera den större radomen på luftvärnsrobotbandvagnen.

20120122-202305.jpg
SA-17 GRIZZLY Notera skillnaden på radomen för luftvärnsrobotbandvagn 9A317 jämfört med SA-11 GADFLY

Till systemet finns:
– 9S510 (stridsledningbandvagn)
– 9S18M1-3 (radarbandvagn)
– 9S36 (eldledningsradar)
– 9A316 (luftvärnsrobottransportbandvagn, kan även skjuta robotar under ledning från 9S36 eller 9A317
– 9A317 (luftvärnsrobotbandvagn)
– 9M317 (luftvärnsrobot)

Underhållsdelar
– 9V36V, 9V937, 9V938, 9V894-M1-3E (underhållsterrängbilar)
– AG3-M1 (verkstadsterrängbil)
– 9T459-1 och 9T459-2 (fordonssläp)
– 9T243 (transportfordon)
– 9T318-1(kranterrängbil)


Marknadföringsvideo av systemet

20120122-231931.jpg
Radarbandvagn 9S18M1-3

20120122-232047.jpg
Stridsledningsbandvagn 9S510

20120122-232001.jpg
Luftvärnstransportbandvagn 9A316


Reportage om ombeväpningen till SA-17 GRIZZLY. Notera lvskyddet av det grupperade systemet. SEAD är en reell hotbild för denna typ av förband

Mer om systemen kan man läsa här