20120120-165813.jpg

Luftlandsättningstrupperna , VDV, utrustar sina spaningsförband med nya fallskärmar. Fallskärmen, Armborst-2/Arbalet-2 antogs redan 2005 till de väpnade styrkorna och är en rektangulär vingskärm likt de Fallskärm 77 som används av Försvarsmakten.

Trots att den har funnits några år är det först nu den börjar fördelas ut, trots den dödsolycka som typen orsakade i Ryazan förra året. Först ut i tilldelningen är spaningsplutonerna i 98. och 31. luftlandsättningsdivisionerna.

20120120-165658.jpg

Fallskärmen tillverkas av företaget Zvezda NPP och är en 9-cells på 27kvm. Den kan bära en fallskärmshoppare med utrustning på en totalvikt på 150 kg. För att bära extra utrustning finns en särskilt packsäck, UGKPS-50/УГКПС-50, som kan bära last upp till 50kg. Den fästs på hopparens bröstkorg och följer sedan med ner under hoppet.

Annan materiel på väg in till VDV Spetznaz och VDVs spaningsförband är lastfallskärm UPPGS-100-08 som kan följa en förprogrammerad rutt med hjälp av satellitnavigering. Bedömd lastkapacitet är 100 kg. I en sådan lastfallskärm kan förbandet få materiel med sig eller levererat in i operationsområdet under infiltrationsfasen, förhoppningsvis dolt utan upptäckt.

20120120-164704.jpg