Videon ovan visar på utvecklingen av den personliga stridsutrustningen för personal i stridande förband i de väpnade styrkorna och som har börjat tilldelats eller skall börja tilldelas under 2012. Den är intressant ur flera aspekter, då den dels visar den senaste skyddsutrustningen och jämför den med existerande amerikanska, tyska och israeliska stridsutrustningars skyddsförmågor men även ger exempel på vapenverkan.

Det man också visar är bland annat bärsystem 6sh112/6ш112(УМТБС), kroppsskydd 6B43/Броне-Жилет 6б43, förstärkningsplagg Peremyachka/Перемячка, hjälmar 6B27 och 6B28/6б27 och 6б28 och ballistiska skyddsglasögon 6B34/6б34. Vidare förevisas även jämförande prov mellan automatkarbinerna AK-74 och M16 samt kulsprutorna Pecheneg och FN MAG (ksp 58B). Skjutning med det nya termiska (IRV)siktet Sjachin 2-2/Шахин 2-2 som nu utprovas av VDV. Vidare visas en del annan mörkermateriel upp, bland annat bildförstärkare BN-3/Бн-3, Saracen/Сарацин och PN-105/Пн-105

Mycket nöje!