20120115-180235.jpg

Rök och damm, en Iskander går till väders från Kasputin Jar i september 2011

Under 2012 kommer testverksamheten mer än fördubblas vid robotskjutfältet Kasputin-Jar i Astrakanregionen rapporterar RiaNovosti.

Vid skjutfältet testas alla typer av vapen från de olika vapengrenarna så det kan skjutas allt från jaktrobotar för flygplan till markrobotar för artillerförbanden. Under 2011 sköts det i runda tal 500 robotskott på skjutfältet och i år kommer man att avlossa drygt 1200 stycken, vilket motsvarar en ökning med 150%. Av dessa kommer ett 70-tal att ske med nya system som är under utveckling. För närvarande utvecklas ca 160 (!) olika vapensystem av den ryska försvarsindustrin och det är dem som står bakom mycket av den ökade verksamheten.

Fördelen med att ha en central provplats är många. Till exempel behöver man inte genomföra dubbla investeringar i till exempel mät- och provutrustning. Testverksamheten är belagd med viss sekretess och med färre provplatser är risken för läckor mindre.

På fältet genomförs även verifieringsskott med aktuella förband inför kommande ombeväpningar. Ett exempel på detta är bland annat det tunga luftvärnsrobotsystemet S-400/SA-21 GARGOYLE, något som 183. Lvrbbrigaden från Kaliningrad genomförde sent förra året inför utplacerandet av systemet. Det förbandet skall vara aktivt från och med april. Andra system som man sköt med under förra året är markrobotsystemet Iskander/SS-26 STONE, också ett system som finns i vårt närområde och som kommer att tillföras förbanden i Kaliningrad.

Det är intressanta här är att utvecklingsarbetet i försvarsindutrin övergår alltmer i praktiska försök. Det borde indikera att utvecklingsarbetet har tagit ett ordentligt steg framåt och man förlitar sig inte längre på sovjetiska/post-sovjetiska system längre, utan att det moderna Ryssland nu har en industri som numera levererar resultat.

Mer om Kasputin Jar kan man läsa här