20120114-032717.jpg

Tidningen Rossiskaja Gazeta rapporterar från en intervju med chefen för Östersjöflottan, Viceamiral Viktor Chirkov om en kommande nybyggnation av ubåtsfaciliteter på örlogsbasen i Baltijsk.

För närvarande finns Östersjöflottans ubåtar endast på Kronstadtbasen i Finska viken. En utbyggnad av baseringsmöjligheterna kan innebära flera olika saker; kommer man flytta hela eller delar av ubåtarnas ordinarie basering till Baltijsk, kommer man att operera mer frekvent i södra Östersjön och därmed har behov av en framskjuten underhållsbas eller kommer man utöka ubåtsflottan och därmed finnas baserad på två ställen? Oavsett föregår en sådan utbyggnad ett förändrat mönster avseende nyttjandet av ubåtsförbanden i Österhavet.

Vidare skall man renovera ”kilometrar” av pirar och kajer för att utöka kapciteten i hamnen tillsammans med omfattande muddringsarbeten, något som har påtalats tidigare. För övrigt ingår även muddring av inloppet till staden Kaliningrad som en förutsättning för den planerade moderniseringen och utbyggnaden av Yantarvarvet.

För flygets del kommer det ske en utbyggnad av den viktigaste jaktflygbasen i enklaven, Chkalovsk där bland annat 7000.flygbasgruppen har Su-27 FLANKER baserade. Vad som skall byggas ut är inte känt, men förmodligen kan det ha göra med en kapacitetsökning av basen. Den har idag en rullbana och två stycken större uppställningsområden för flygplan förutom ett 50-tal uppställningsfickor.

Som grädde på moset nämner även Viktor Chirkov att utplaceringen av det tunga luftvärnsrobotsystemet S-400 är klar och att förbandet snart kan sättas i aktiv tjänst…