20120112-175117.jpg
Norra Flottan, baserad i Murmansk har under 2011 fått en omfattande materieltillförsel avseende fordon, framför allt lastterrängbilar. Under det gångna året har det levererats drygt 400 nya fordon till de markenheter som tillhör flottan. I dessa ingår till exempel basorganisationen vid flottbaserna i Severomorsk och runt hela Kolaviken men även 61. marininfanteribrigaden och de två fristående 317. och 318. marininfanteribataljonerna. Vilken typ av fordon som leverades avslöjas inte förutom att bland leverantörerna märks Kamaz och Ural. Leveranserna enbart under 2011 var tre gånger så hög som under de senaste åren, vilket innebär att materielförnyelsen för de arktiska förbanden tog ett ordentligt kliv framåt med detta.

Mer att läsa om detta kan man göra bland annat på www.lenta.ru

Samtidigt gör sig försvarsutskottets ordförande, Peter Hultqvist (S) bort sig när han inte kan räkna vid ett besök på F21…

Det ska ju vara två om inte till och med tre arktiska brigader på Nordkalotten!