20120111-150532.jpg
Klar till drabbning!

Snart är det dags för den första strategiska robotubåten i Borei-klassen, K-535 Jurij Dolorgukij, att påbörja sitt första skarpa uppdrag, patrullering i Atlanten och Norra Ishavet i syfte att garantera kärnvapenavskräckning.

Boreij-klassen, projekt 955 är den senaste robotubåtstypen och skall under de närmaste 20 åren bära huvudansvaret för Rysslands tredje ben i kärnvapentriaden. De två andra benen är det strategiska bombflyget, vars patrulleringar kontinuerligt ökar samt de landbaserade interkontinentala robotsystemen. Borei utrustas med 16 stycken av den nyutvecklade, men problemfyllda Bulavaroboten/SS-N-30. Efter flera års utveckling godkändes systemet den 27 december sättas att på förband.

Under året är planen att den andra ubåten i klassen, K-550 Alexander Nevskij skall levereras till flottan och därmed också kunna påbörja sina patrulleringar.

Som en bris från det Kalla krigets dagar gör sig kärnvapenmakternas avskräckningsförmågor påminda då och då. Senast var det branden i robotubåten K-84 Ekatrinburg när den låg inne på översyn nu i december. Nyheten spreds snabbt över medialandskapet, dock utan några egentliga reflektioner vad de strategiska robotubåtarnas egentliga uppgifter är. Okunskap eller stoppar massmedia huvudet i sanden?