Under Observationsplatsens virtuella patrullslingor stöter man på oerhörda mängder bildmaterial. Vissa saker kan vara av intresse för den svenska publiken att få se. Utan några åthävor att vara den absoluta och enda sanningen sammanställer jag härmed några fartygsindivider ur den ryska Östersjöflottan, några som våra vapenbröder i blått har mött ute på böljorna. Ambitionen är att följa upp det med andra fartygsklasser senare när tid finns.

Ryska Östersjöflottan har ett 30-tal ytstridsfartyg i vårt närområde. Dessa fartyg finns fredsbaserade på två örlogsbaser; huvudbasen Baltijsk i Kaliningrad och Kronstadt utanför S:t Petersburg. En av ytstridsfartygsklasserna är den så kallade attackkorvettklassen Tarantul III, som med svenska mått kan liknas med förstorad robotbåt.  Individerna i klassen byggdes under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal. För exportmarknaden byggs den fortfarande. Fartygstypen är framtagen och utrustad för att bekämpa mål på ytgående sjömål.

Östersjöflottans fem Tarantulbåtar III är alla baserade i Baltijsk och tillhör 36. robotbåtsbrigaden.

Individerna är:

  • RFS 825 R-291 Dimitrovgrad/Димитровград
  • RFS 852 R-129
  • RFS 855 R-187 Zarechny/Заречный
  • RFS 870 R-2
  • RFS 874 R-293 Morshansk/Моршанск

Utöver dessa finns det vardera en av de något äldre Tarantul I och II i brigaden, inalles sju stycken Tarantul i förbandet.

RFS 825 Dimotrovgrad. Tyvärr en något gammal bild.  Om någon sitter på en nyare tas den tacksamt emot. Sjösatt 1989

RFS 852 R-129. Fortfarande utan ett riktigt namn. Sjösatt 1983

R-187 som nästa vecka ges namnet RFS 855 Zarechny. Sjösatt 1986

855 R-187 (Zarechny) till vänster och 870 R-2 till höger, sjösatt 1991

RFS 874  Morshansk, sjösatt 1991

Om man vill läsa lite mer om de fartyg som finns i Östersjöflottan kan man bland annat läsa detta inlägg som skrevs under hösten 2011. Är man intresserad att läsa lite djupare om Östersjöflottan finns FOI-rapporten Rysslands Östersjömarin-Uppgifter och utveckling från 2008 att läsa som .pdf från FOI.