Det ryska försvarsministeriet rapporterar att det strategiska bombflyget genomförde 50 patrullflygningar över internationellt vatten under 2011. Områden som berördes var Arktis, Atlanten och Stilla Havet. Rekordet i uthållighet stod ett flygföretag med Tu-95MS BEAR som var i luften i 40 timmar.

Intressant är att också påpekar att samtliga flygföretag genomfördes under radiotystnad, vilket gör att förvarningen om flygföretaget nedgår. Om flygplanet inte heller har någon transponder tillslagen ser man heller inte vilken typ och individ det är, något som civila flygplan har.

I regel kan man upptäcka och identifiera flygföretag på tre olika sätt:
-Visuellt genom genom direkt observation. För detta krävs insats med jaktflygplan
-Tekniskt genom radarspaning. För detta krävs radartäckning samt radarupptäckt
-Tekniskt genom signalspaning. För detta krävs att flygföretaget aktivt sänder ut radio- eller radarsignaler och att man lyssnar på aktuellt frekvensband, beroende på vilken sensor man letar efter.

Man uppger att verksamheten ger flygbesättningarna värdefulla erfarenheter i att uppträda utanför ryskt territorium samt att kunskapsbanken avseende metereologiska fenomen växer. Samtidigt som patrulleringarna har genomförts har flera delar av det ryska luftförsvaret varit inblandade som till exempel lufttankning, radarspaning och eskort.

Vid samtliga patrullföretag har incidentberedskapen från bland annat USA, Norge, Storbritannien, Japan med flera länder varit närvarande. Utifrån mediarapportering vet vi sedan tidigare att bland annat att Danmark och Nederländerna har uppe och vaktat sina gränser.

Mer finns att läsa http://www.function.mil.ru

Om ni tycker att inlägget ser lite annorlunda ut beror det på två faktorer;
1. Skrivet på en Ipad
2. Observationsplatsen är inte riktigt överrens med WordPress-appen