För den som är intresserad att få en djupare bild hur Ryssland utvecklar sig ur ett säkerhetspolitisk perspektiv rekommenderar Observationsplatsen ett besök på Kungliga Krigsvetenskapsakademiens hemsida och där läsa KKrVAHT, Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, i dagligt tal kallat Gula Tidskriften.

I den Gula Tidskriften som utkommer med fyra nummer per år publiceras artiklar och ide’er i de flesta ämnena som berör aktuell svensk säkerhetspolitik. Här kan man få läsa allt mellan utveckling av flygstridskrafterna till genomförandet av fältövningar. Författarna är väl pålästa och har gedigen erfarenhet inom sina områden och en högre intellektuell spänst än en bloggare som undertecknad…

Ryssland upptar ett visst utrymme och det kommer med jämna mellanrum läsvärda alster, ett av dem är Susanne Oxenstiernas artikel ”Rysslands militärreform; Leder ökade försvarsutgifter till modernare beväpning?”

Mer artiklar hittar du på denna sida