I Norge blossar det upp en debatt om att Försvarsdepartementet inte är sanningsenlig i sina uttalanden om den ryska militära aktiviteten i Norra Atlanten. I tidningen Nordlys ifrågasätter ett antal förtroendevalda försvarsdepartementets bedömningar när det gäller flygaktiviteten. Under 2011 gick den norska incidentberedskapen upp 34 gånger och identifierade 48 olika stridsflygplan. Aktiviteten under det gångna året är lika stor som under perioden 2008 – 2010 och visar på kraftigt ökad rysk närvaro. I sin offentliga bedömmning relaterar det norsk försvarsdepartementet till aktiviteterna under det kalla kriget och flygnärvaron under 1970 och 1980- talen och värderar dagens aktivitetsnivåer till ”några tiotals”, något som de förtroendevalda saknar relevans till dagens utveckling.

Observationsplatsen sticker inte under stolen utan erkänner öppet att bloggen representerar ett särintresse med inriktning på rysk materiel och förmågeutveckling. Likaväl är det oroande när allmänheten inte ges möjligheter till att objektivt läsa och göra sina bedömningar om hur det ser ut i den nära omvärlden.

Om detta sker i Norge, hur ser det då ut i Sverige?