Helikoptertypen HELIX används bland annat till ubåtsjakt (Ka-27PL) och flygräddning/transport(Ka-27PS).

Den ryska siten http://www.flot.com presenterar en hel del intressanta siffror för utbildningsåret 2011 avseende Östersjöflottan och Norra Flottan som en del av sammanställningen över det gångna utbildningsåret.

Bland annat har Östersjöflottans kustnära förband, det vill säga de markstridsförband som finns i Kaliningrad ökat sin övningsverksamhet med 40% under 2011 jämfört med året innan med avseende på stridsskjutningar, landstigningsövningar samt fordonstjänst. GU-bataljonen för 336. marininfanteriregementet i Baltijsk grundutbildade  drygt 1000 värnpliktiga under året och för att öka effektiviteten i utbildningarna har infrastrukturen på skjutfältet Khmelevka förbättrats. Man kommer att under 2012 fortsätta att öka kvaliteten på utbildningen. I dessa kommer såväl värnpliktig som kontrakterad personal att ingå.

Ubåtsjakthelikopterdivisionen i Kaliningrad har under året loggat drygt 1100 flygtimmar och genomfört ca 500 flygföretag med sina ubjhkp Ka-27 HELIX. Man har genomfört ca 100 start och landningar ombord på fartyg, däribland certifierat flygdäcket på den nya korvetten  Soobrazitelny. I snitt har varje pilot fått 50 flygtimmar bakom spakarna. Tillsammans med transportflygdivisionen har man luftlandsatt 3500 personer vid 150 transportflygföretag. I detta ingår bland annat hopputbildning för ett av marininfanterikompanierna på GU-bataljonen från An-26 CURL

I den norra flottan har marinflyget under året presterat mer än 1300 flygföretag i de prioriterade verksamheterna luftstrid och ubåtsjakt. Antalet start och landningar på hangarfartyget Amiral Kuznetsov nämns inte i sammanställningen men i en annan artikel nämns att under den pågående övningen på Medelhavet levererade hangarfartyget 32 flygföretag på ett dygn med stridsflygplan Su-33 och 9 med helikopter Ka-27, vilket kan anses mycket på de åtta flygplan och två helikoptrar som Kuznetsov medför. Den flygande personalen ombord är 20 flygförare. Under året har endast tre stycken nya piloter blivit nyutbildade på att landa på hangarfartyg. Siffran är inte hög, men det skall sättas i perspektiv att fartyget kommer under 2012-2013 gå in på en större ombyggnad och flygverksamheten kommer ta en längre time-out.

Kort sagt, mycket händer i övningsverksamheten runt våra gränser och den dipp som tidigare fanns är i det närmaste utraderad. Vad 2012 har att bjuda på får vi se och det kan bli spännande att läsa motsvarande sammanställning i januari 2013.