Kommer antalet Mi-24PN att öka i Sveriges närområde i takt med att Mi-28N  tillförs de centralt belägna flygförbanden i det västra militärområdet? 

Uppgraderingen av attackhelikopterförbanden pågår alltjämt. De senaste signalerna är att det Västra Militärområdet, ZVO kommer att tilldelas attackhelikopter Mi-28N HAVOC under 2012 med 12 stycken nya maskiner under det första kvartalet. Målsättningen är att under 2015 ha ersatt hela attackhelikopterparken i ZVO med just denna typ. För närvarande finns det den äldre men potenta attackhelikoptertypen Mi-24P och Mi-24PN i ZVO. Just PN är en version med mycket hög mörkerkapacitet och när Mi-28N HAVOC levereras kommer denna att lyftas upp ytterligare två nivåer…

Utöver Mi-28N levereras fortlöpande den uppgraderade transport och understödshelikopter Mi-8MTV-5 till helikopterförbanden i ZVO, något som Observationsplatsen skrev om tidigare. Just denna variant är extra intressant då denna kan till skillnad från tidigare varianter även skjuta pansarvärnsrobotar (AT-9 SPIRAL-2)

Den kommande leveransen skall gå till ”en flygbas i Smolensk”, vilket kan betyda att dessa landar  på 378. flygbasen i Vyazma mellan Smolensk och Moskva.

Fler baser som kan komma att stå på tur som till exempel Pribylovo/Makslahti mellan S:t Petersburg och Viborg som också disponerar Mi-24 PN och Mi-8 eller helikopterbasen i Alakurtti. Just den sistnämnda är ett exempel på nedragningar som man har gjort bakåt på och i stället satsar på. Frågan är vad man kommer att sätta där, Mi-24PN eller den splitter nya Mi-24VN?

Det är tveksamt att den ambitiösa planen håller att ersätta de knappt 100 Mi-24 i ZVO innan utgången av 2015. Det är dock troligt att man kommer kunna flytta om i beståndet och fördela ut de Mi-24PN med mycket flygtid till de perifiera baserna som Alkurtti och Pribylovo tills en fullständig omsättning har skett. Samtidigt skall man även veta att behovet av attackhelikoptrar i Södra och Östra Militärområdena är fortsatt stor och produktionskapaciteten för närvarande ligger på ca 20 exemplar per år.

Resultatet blir ungefär detsamma, det kommer att ske en ökning av attackhelikoptrar med mörkerförmåga närmare Finlands gränser, något som våra vänner i den gamla östra rikshalvan inte tycker är så roligt.