Vagnen har en 7,62 ksp och rökkastare för eget skydd. Bilden kan vara tagen vid övningarna i augusti 2010 utanför Ivanovo där vagnen finns med i bildskörden från den statiska utställningen

Indikeringspansarvagn RChM-5

106. luftlandssättningsdivisionen i Tula utprovar för närvarande indikeringspansarvagn RChM-5, avsett för att upptäcka kemiska och nukeleära stridsmedel på slagfältet. Det är baserat på stridsfordon BMD-3 och är därmed fällningsbart med fallskärm. Med denna fordonstyp i CBRN-kompaniet kommer nu VDV att ha förmåga att kunna utföra avancerad CBRN-indikering med splitterskyddade fordon oavsett var någonstans man uppträder.

Med moderna navigationshjälpmedel som GLONASS och automatisk detektering uppdaterar vagnen sin husse omedelbart förekomst eller avsaknad av kontaminerad miljö, något som påverkar stridens förande i högsta grad.

Att man satsar resurser på denna typ av fordon visar att man fortfarande är beredd att föra strid i belagd miljö, såväl defensivt genom kollektiva och individuella skydd, men framförallt även offensivt med hjälp av indikeringsfordon med skyddsnivå högre än tidigare (-än en terrängbil och utsedd soldat med luftindikeringspump).

Andra fordonstyper som förekommer i de väpnade styrkorna är till exempel indikeringspansarvagn RChM och indikeringspansarbil RChM-4

Prototypen till RChM-5 med chassiet i nedsänkt läge, något som alla BMD-fordon kan.