Det som enligt media skall vara hålet efter ett robotskott

En av mellandagarnas nyheter är hålet i skrovet på det brittiska lastfartyget Johanna, något som bland annat Klart Skepp och Chefsingenjören har rapporterat om. Vad som har hänt är ännu inte helt utrett, men en av hypoteserna skall vara att den röra sig om en tysk övningsrobot, avfyrad 23:30 söndagen den 18 december.

Vad som träffade Johanna får en utredning visa men om det nu verkligen var en övningsrobot så måste vissa kriterier uppfyllas som till exempel:

  • Pågick det övning i området vid den aktuella tidpunkten?
  • Vilka nationer var med?
  • Avfyrades det några robotskott under övningen?
  • Vilken typ av robot användes i sådana fall?
  • Träffade alla de sina avsedda mål?
  • Finns det några rester kvar i ”målet” efter träffen?

Det kan förvisso varit ett robotskott som har gått fel men att träffen skett så långt ut i flygbanan att bränslet är förbrukat och motorn avstannat. Två faktorer som skulle kunna förklara det är avsaknaden av genomslag och avsaknad av restverkan från bränslet.  Men som sagt det finns mycket mer på ett hav att kollidera med än kringflygande sjömålsrobotar, speciellt i Östersjön mellan Tyskland och Danmark som är ett ökänt skjutområde många incidenter, särskilt kring juletid som är traditionellt en högsäsong för denna typ av verksamhet. Not. Media, vad trött man blir…

För att få lite perspektiv på vad en barlastad övningsrobot kan ställa till med vid en träff i målet  kan man titta på nedanstående bilder.

Två stycken sjömålsrobotar SS-N-22 SUNBURN sköts mot detta målfartyg under övningarna i ryska Fjärran Östern 2010 och man kan konstatera att träffarna ligger bra till… Notera storleken på hålen

Oförbränt raketbränsle startar ofta bränder även vid skarpa skott. Ett exempel på detta är HMS Sheffield som träffades av en argentinsk sjömålsrobot under Falklandskriget 1982