I juletid med en hel del tätare inslag av religös verksamhet i samhället är det inte fel att lägga upp lite bilder på den ryska fältprästverksamheten. I den ryska federationen har den rysk-ortodoxa kyrkan fått en revanch sedan åren i kylan under sovjetåren och acceptansen för fältprästernas närvaro är stor. I bland kan det till och med vara svårt att tro att det religösa inslag har varit förbjudna i offentliga utrymmen under 70 år när man bland annat kan se dessa mobila rysk-ortoxa kyrkor som används för att understödja den religösa presonalvårdande verksamheten på förbanden.

I den ryska armén kommer antalet fältpräster nära framtid att bli runt 60 stycken vilket är en tredubbling av de 19 som idag tjänstgör. Behovet är stort, då 2/3 av all personal anger att de är troende. 80% av dem är just rysk-ortodoxa.

En protestantisk fältpräst brukar få klara sig med en bibel och några uppkopierade psalmer för att hålla ett fältkorum, men så är den lutheranska kristendomen inte så styrd av rumsliga ritualer som den rysk-ortodoxa.  Den som har varit inne i ett rysk-ortodox kyrkorum och bevittnat en gudstjänst förstår nog varför man behöver en kapell uppmonterat på en terränglastbil, komplett med en lökformad kupol.