Förserieexemplar med bland annat jaktrobotar av typerna AA-10 ALAMO och AA-11 ARCHER (vingspets), två stycken attackrobot AS-17 KRYPTON samt en AS-18 KAZOO på den centrala vapenbalken

Serieleveranserna av attackflygplanet Su-34 FULLBACK har nu kommit igång på allvar. Under december månad har plan till den första divisionen levererats från NAPO i Novosibirsk som bygger den aktuella typen. Leveransen om sex flygplan som kom i två omgångar, 4+2 skedde till flygbasen i Voronezh och kommer under 2012 följas av ytterligare 14 exemplar. Dessa kommer att utgöra grunden till de två första divisionerna med flygplanstypen som efter nästa år kommer vara fullt operativ i det ryska flygvapnet.

Su-34 FULLBACK är utvecklad ur jaktflygplanet Su-27 FLANKER och är ett attackflygplan med kapacitet att bära konventionella vapen som såväl kärnvapen. På de tolv vapenbalkarnas under vingar och flygplanskropp kan en mängd olika vapenalternativ bäras. Bland dessa kan nämnas jaktrobotar, exempelvis AA-12 ADDER (motsvarar vår rb99 AMRAAM), atttackrobotar, exemplevis AS-18 KAZOO, sjömålsrobotar, exempelvis P-800 ONIKS, styrda bomber, exemplevis KAB-500KR, attackraketer, utrustning för elektronisk krigföring, spaningskapsel och andra system.

Flygplanet har två mans besättning och kan lufttankas. Det har använts i övningar i ryska fjärran östern där deltagande plan har ombaserats och lufttankats på vägen till operationsområdet. Trots den relativa bristen på lufttankningsflygplan är detta ett övningsmönster som vi kommer att få vänja oss vid då planet medger stor rörlighet för insatser. I cockpiten finns det till och med en viloplats för en besättningsman, och att man till och med har tänkt på att sätta in en toalett visar att man kommer att ha planet i luften under långa tider.

Fullastat väger planet 39 000 kg och har överljudskapacitet. Räckvidd utan lufttankning är 1100 kilometer.

Enligt plan kommer det ryska flygvapnet att ha 120 FULLBACK i tjänst 2020