Nya förläggningar i sikte?

Infrastrukturen för förbanden i Kaliningrad byggs ut kraftigt under de närmaste åren rapporterar siten www.flot.com/ Tidigare i år rapporterades det om en kraftig utbyggnad av marininfanteriets garnison i Baltijsk och förstärkning av marininfanteriförbanden. Nu kommer uppgifter om utbyggnad i Gusev där bland annat 79. motoriserade skyttebrigaden finns stationerad. Byggstart sker senare under nästa år. Frågan är vilket förband som kommer få det nya kasernområdet? Förstärkning eller omflyttning inom Kaliningrad?

Utöver dessa två kasernområden kommer man även att förstärka beståndet av lägenheter för militär personal genom att bygga 6 + 10 bostadshus med totalt 1303 nya lägenheter. Det första komplexet om sex nya hus påbörjades redan i år och det andra komplexet påbörjas under 2012.

Tidigare har bostadsbristen varit stor för nyblivna officerare och deras familjer, något som uppstod under 1990-talet. Att åtgärda detta rekryteringspreventiva tillstånd står högt på listan och under de senaste åren har det tillkommit flera bostadskomplex i de ryska garnisonsstäderna. Nybyggnationen i Kaliningrad är inte den första under 2000-talet och kommer inte heller bli den sista….