Det första fartyget i serien, Zvezdochka har under året besökt Östersjön

Ytterligare ett fartyg i 20180-klassen har kölsträckts i dag vid Zvezdochkavarvet.  Akademik Kovalev som fartyget kommer att heta blir den andra i serien och är till skillnad det första fartyget i serien ett särskilt ammunitions och vapentransportfartyg avsett för att stödja såväl ytstridskrafter som ubåtsvapnet. Akademik Kovalev kommer bli 107,6 meter lång  och få ett deplacement på 6300 ton. Kontraktet skrevs i september och fartyget kommer att tas i tjänst under 2014 och är konstruerat för att kunna klara tjock havsis. Kan man tro att fartyget antingen kommer att baseras vid Norra Flottan eller Östersjöflottan?

Ytterligare ett fartyg i klassen kommer att följa.

Observationsplatsen skrev tidigare lite mer om det första fartyget i klassen, Zvezdochka, här

UPPDATERAT 212214DEC11

Modell av Akademik Kovalev som den kommer se ut i färdigt skick