Raketgevär RPG-7V2 laddad med en säkrad sprängraket OG-7V

Raketgevär RPG-7V2 (РПГ-7В2)/ RPG-7D3 (РПГ-7Д3)

Raketgeväret RPG-7 har funnits i den sovjetryska vapenarsenalen sedan tidigt 1960-tal. Likt vårt eget granatgevär är den enkla konstruktionen långlivad och den egentliga utvecklingen sker på ammunitionsfronten. Sedan 2001 finns det två utvecklade varianter av raketgevär, V2 och D3 avsedda för att skjuta förutom de sedvanliga pansarsprängraketerna PG-7V, PG-7VM, PG-7VS, PG-7VL och  PG-7VR även de i sammanhanget nyutvecklade sprängraketen OG-7V samt termobariska raketen TBG-7V.

V2 och D3 använder sig av sikte UP-7V/уп-7в som är anpassat för den nya ammunition som OG och TBG-raketerna innebär och medger en ökad räckvidd till 700 respektive 550 meter. De gamla riktmedlen begränsade räckvidden till maximalt 350 meter.

Oladdat väger vapnet  7,55 kg och är 95 cm långt. Eldhastigigheten uppgår till 4-6 raketer per minut. Eldröret är garanterat att hålla för 250 avfyrningar.

För fallskärms- och specialförband finns varianten RPG-7D3 utvecklad. Eldröret är där delbart, se bild nedan

 RPG-7D3 med bland annat TBG-7V-raketen överst och OG-7V underst