Tvinslag om S-400 från 2007 

Allt eftersom sker förberedelserna för att aktivt sätta S-400-förbandet i Kaliningrad i aktiv tjänst. För närvarande sker det intensiva övningar för att få delar av förbandet att uppnå den PersQ som beredskapen kräver. Detta sker genom leveranser som inleddes tidigare i höstas, något som Observationsplatsen skrev om i augusti samt att förbandet skjuter skarpa robotskott med systemet. Den verksamheten genomförs för närvarande på skjutfältet i Kasputin-Jar i Astrakan-regionen. Målsättningen med skjutningarna är att säkerställa kvaliteten i den levererade materielen (läs robotsystem och eldledning) samt personalens kompetens så utgrupperingen av systemet är till del klart innan årets slut.

Förbandet som får dettta system är 183. luftvärnsrobotbrigaden i Gvardeysk (fd Tapiau) som fram till i dag är operativa med Rysslands enda S-200 system. S-200/SA-5 GAMMON är ett gammalt luftvärnsrobotsystem från 60-talet som har verkligen passerat bäst före datum.

Uppgraderingen av luftvärnsförmågan i Kaliningrad kommer verkligen att göra skillnad för beredskapen för luftförsvaret i regionen. Vid en eventuell beredskapshöjning kommer förbandsklossen som 183.lvrbbrig utgör kommer med sin blotta existens kunna påverka andra länders insatser med (strids)flyg långt in i polskt och svenskt territorium då systemet har en räckvidd på 40 mil. För den som kan sin geografi motsvarar det det ungefärliga avståndet mellan Kaliningrad och till exempel  den småländska metropolen Växjö.  Hm, kan tänka mig rubriksättningen på lokalsidorna i Smålandsposten ”Växjö får luftvärnstäckning” i spalten bredvid det senaste reportaget om Carolina Klüft.

Som vanligt  är det alldeles tyst om detta i svensk media…

Tack till den engagerade läsare som tipsade!