Fregatten Amiral Gorshkov byggs för närvarande på Severenayavarvet i S:t Petersburg. Fartyget sjösattes förra året men det har varit sparsamt med bilder på fartyget. Här är iallafall en som har dykt upp som avslöjar lite grann av formen på skrov och överbyggnad taget under 2011.

Fartyget kommer få ett deplacement på 4500 ton och en längd på 135 meter och kommer troligtvis att placeras i Östersjön. Bestyckningen utgörs av 16 stycken sjömålsrobotar av SS-N-26 alternativt SS-N-27 som i variant även finns som ubåtsjakttorped. Vidare kommer fartyget även kunna bekämpa flygmål med hjälp av det avancerade luftvärnsrobotsystemet S-400F. För kännedom är S-400 under utplacering i Kaliningrad för närvarande, något som Observationsplatsen skrev om här. Utöver dessa finns även 8 stycken SS-N-29 lavetter som är den allra senaste ubåtsjaktvapnet som Ryssland förfogar över.

Behovet är 20 fartyg för den ryska flottan under den kommande 10-årsperioden.