Fem BTR-80 eller två T-80 kan fartyget bära

Det första landstigningsfartyget i Dugong-klassen, Ataman Platov var under hösten ute på sina första förbandsövningar i samband med den stora övningen Tsentr-2011. Fartyget är placerat i  Kaspiska flottiljen och byggnationen av de alla sex fartygen i delserie ett är i gång på tre olika varv, Volgavarvet, Vostoshnaja och Jaroslavskij. Alla tre är så kallade flodvarv och återfinns långt inne de ryska flodsystemen. Denna mindre typ av landstigningsfartyg kan nyttja samma transportsystem som de talrika flodpråmarna använder som binder ihop Östersjön med Svarta havet och Kaspiska havet med Ishavet…

Dugongs konstruktionsprincip bygger på kaviation, där luft trycks in under skrovet vid högre farter. På så sätt minskas skrovets motstånd  mot vattnet och längre räckvidd och högre farter uppnås.

21280-klassen kan lasta 5 pansarterrängbilar av BTR-80/82-typ eller 2 stridsvagnar av T-80/90 typ. På fordonsdäcket kan även trupp, upp till ett kompani(+) transporteras. Lastkapaciteten uppges vara upp till 140 ton. På bryggan kan två stycken 14,5 mm tunga luftvärns/understödskulsprutor monteras.

Observationsplatsen skrev tidigare om typen här