Inslaget från 1Tv visar exteriör som interiör av stationen samt när federationens president ger order om igångsättandet 

Som de flesta säkert har läst visar den ryska björnen lite tänder för närvarande. Det har sitt samband med det missnöje man har med det amerikanska robotförsvarssystemet som skall placeras i östra Europa.

Voronezh-DM är ingen liten station… Här är en bild från bygget.

En av de åtgärder som faktiskt har legat i röret som är väntade är starten av radarstationen Voronezh-DM i Kaliningrad som började byggas 2009. Igångsättningen av den sker enligt plan men den politiska retoriken omkring starten och andra åtgärder, som att man är beredd att placera ut markrobotsystem Iskander och att man förstärker skyddet av de strategiska kärnvapensstyrkornas anläggningar.

Observationsplatsen har skrivit lite grann om det här och här

Läs även Wiseman och Gyllenhaal