Rullar vagnar av den här typen in vet man att man kan få det hett om öronen


Pansarbandvagn BMO-T

BMO-T är särskilt framtagen för att transportera trupp med eldkastare av typen RPO. Den höga skyddsnivån som fordonet har medger att truppen antagligen transporteras långt fram i anfallsmålet för att där kunna göra avsittning. Eldkastare RPO är avsedd att främst sättas in mot fältbefästningar. Fordonet kan bära med en skyttetrupp om sju soldater och har i normalfallet plats för 32 eldskastarskott RPO. Besättningen utgörs av två personer, chef + förare.

BMO-T är baserad på stridsvagn T-72 och godkändes för den ryska armén 2001. Vagnen väger 43,9 ton och har en högsta hastighet på 60 km/h. Vagnen är utrustad med en 12,7mm tung kulsoruta NSV samt 12 stycken rökkastare samt motmedelssystem Shtora. Vagnen är utrustad med bildförstärkare och aktiv IR för körning. Vagnen är utrustad med kollektivt CBRN-skydd.

BMO-T är mycket lik pansarbandvagnen BTR-T, som är baserad på T-55 och är utrustad med 30mm automatkanon 2A42 som även återfinns på BMP-3 och attackhelikopter Mi-28N.

Fordonet återfinns i  eldkastarbataljonerna där även understödsvagnen TOS-1 och TOS-1A återfinns