Schematisk skiss över underhållnätet från den brittiska tidningen The Guardian

Som ett led i att övertyga USA att inte installera ett robotförsvarssystem i östra Europa, främst då Polen och Rumänien överväger Ryssland att vidta åtgärder som inte är geografiskt begränsade till Europa.

Ett sådant alternativ är att neka NATO att kunna genomföra transporter till Afghanistankriget genom ryskt territorium enligt det ryska sändebudet i NATO-högkvarteret, Dimitrij Rogozin. Efter de senaste dagarnas utveckling i Pakistan kommer en sådan åtgärd att bli mycket kännbar. Särskilt som man samtidigt vill undvika att komma i närheten av Iran…

Rogozin påpekade även i lördags att grupperingen av markrobotsystemet Iskander /SS-26 inte enbart var beroende av markbaserade robotförsvarssystem utan även om amerikanska AEGIS-kryssare börjar uppträda i Östersjön, något som Observationsplatsen skrev tidigare om här