För att transportera förbanden över de enorma avstånden i federationen behövs en särskild transportorganisation, VOSO

För att under såväl fredstid som krigstid garantera transportbehovet av den ryska federationens väpnade stridskrafter finns Militära transportkontrollen, VOSO /Органы военных сообщений, ВОСО. VOSO leder den strategiska transportjänsten via järnväg, luft eller sjö/flod/hav. Organisationen är underställd det ryska försvarsdepartementet  och har en central roll i den ryska krigsplanläggningen  då den ansvarar för de resurser som möjliggör att samla de ryska väpnade styrkorna i önskad riktning.

Under fredstid ser VOSO till att underhålls- och personaltransporter kan ske till garnisonsorter samt eventuella insatser inom och utanför federationen. Som exempel på detta genomförde VOSO under perioden januari-oktober 2011 transporter av 15 000 värnpliktiga till och från Kaliningrad, varav 12 000 luftledes. Vidare transporterades 2 500 järnvägsvagnar med 100 000 ton underhåll, dvs bränsle, mat och utrustning via järnvägsnätet genom Vitryssland och Litauen samt 1 200 lastbilar över Östersjön till enklaven.