Tre  stycken ubåtar i 6363-klassen skall tillföras Svarta Havsflottan innan 2015

Den andra av tre stycken nya dieselelektriska ubåtar i projekt 6363-klassen kölsträcktes officiellt vid en ceremoni vid Amiralitetsvarvet på måndagen rapporterar Lenta.ru

Ubåten, B-237 Rostov-on-Don, kommer att tillföras Svarta Havsflottan under 2014. På varvet byggs sedan tidigare den första ubåten i serien, B-261 Novorossiysk som skall vara färdig till 2013. Den tredje  ubåten, namn ännu okänt skall kölsträckas senare i år och skall också levereras under 2014

Ubåtsklassen 636 Varshavyanka är en moderniserad Kilo-ubåt som även har exporterats till Kina och Algeriet. 636-klassen kännetecknas av högre uthållighet, förbättrad drift samt bättre aukustiska egenskaper, bland annat tack vare ny ytbeläggning på skrovet. Den ryska varianten på exportmodellen är 6363.  Ubåten är en kustubåt avsedd för ubåtsjakt samt för att bekämpa ytfartyg. Den har ett deplacement på 3000-4000 ton i undervattensläge och en längd på 74 meter. Besättningen utgörs av 52 man och uthålligheten anges till 45 dagar. Ubåten är bestyckad med 6 stycken 53,3cm torpedtuber där 18 stycken ubåtsjakt eller ytmålstorpeder eller 24 minor av typen DM-1 eller eventuellt även MDM-6. Utöver dessa traditionella ubåtsvapen kan klassen även medföra kryssningsrobot Klub-S.

MDM-6 är den senaste utvecklingen från 53,3cm bottenminan DM-1 

Östersjöflottan har två stycken äldre Kilo-ubåtar, B-806 och B-227. Båda är stationerade i Kronstadt i Finska viken. Där finns även den första ubåten i 636-klassen efterföljare, projekt 677 Lada-klassen S:t Petersburg. Ytterligare två ubåtar byggs för närvarande, Kronstadt och Sevastopol. Tidigare har svensk media skrivit lite om anskaffningen av nya atomdrivna attackubåtar av Yasenklass.