Marknadsföringsvideo på systemet 

IRmotmedel  NII Ekran L370 Vitebsk/PRESIDENT-S

L370 är ett automatiskt aktivt infrarött motmedelssystem avsett att skydda helikoptrar mot värmesökande luftvärnsrobotar, främst den amerikanska lvrb FIM-92 STINGER. Systemet skiljer sig från tidigare generationers motmedelssystem genom att förutom fälla IR-facklor anger systemet varifrån hotet kommer samt genererar infraröda pulser för att störa ut robotens värmesökande funktion. Detta kallas på engelska för Directional Infrared Counter Measures, DIRCM. Systemet visades upp för första gången på försvarsmaterielmässan EUROSATORY-2010. Det har observerats monterat på attackhelikoptertyperna Ka-50/52 samt hkp Ka-31. Systemet tillverkas av NII Ekran i Samara

För närvarande finns det fyra olika system anpassade olika helikoptrar; L-370W52 för Ka-52, L-370W8 för Mi-8MT, L-370W26L för Mi-26, L-370W50 för Ka-50. Troligt utvecklas det även ett system för Mi-28N


Systemkomponenter från vänster: Centralenhet, optisk störare IR samt UV,  laservarnare, UV-varnare, IR-fackelbehållare

Mer finns att läsa om systemet finns här