Med digitalkamerans intåg följer även den ohämmade dokumenteringen. Vi har väl alla sett någon, mestadels uruselt producerad, muckarfilm från någon pluton på ett för oss närstående regemente/motsv i samband med en muckarfest eller via en länk på FB/eposten. Filmerna har inget annat syfte än att vara en sentimental tillbakablick till det häftigaste en testosteronstinn 20-åring har gjort under sitt liv dvs åkt uppluckat i ett stridsfordon eller deltagit i SUSA, stridsutbildning skarp ammunition. Oftast får de ingen större spridning än till den närmaste vänkretsen, men de hjälper att hålla minnena vid liv.

Därför kan det vara av intresse att se två stycken motsvarande filmer från den ökända 138. motoriserade skyttebrigaden i Kamenka utanför Viborg. En annan armé, annan utrustning, nåja de har MT-LB i alla fall men motivet är detsamma. Det hade lika gärna kunnat vara på I 0 i Jönåker… Vad som inte syns på filmerna är den utbredda mobbningen och korruptionen på förbandet,  något som föranledde att stora delar regementsledningen samt ansvariga chefer på bataljonerna byttes ut under 2009.

På förekommen anledning visas 138.motskbrig i massmedia i syfte att allmänheten skall få en bättre bild av förbandet. Två filmer från 2011 visar väl valda delar av värnpliktsutbildningen.

När det gäller skjututbildningen kan vi nog alla konstatera att den skiljer sig  ordentlig från SkjutRAk:en…

Om man vill lära sig mer om förbandet kan man alltid surfa in på dera inofficiella hemsida http://www.138brigada.net eller titta på garnisonen från ovan via wikimapia