Nikolaj Makarov har tidigare varit chef för kustnära trupperna i Baltiska flottan, det vill säga marin och arméförbanden i Kaliningrad innan han klev upp i den ryska generalstaben

Chefen för den ryska generalstaben, Nikolaj Makarov uppger i en artikel publicerad i Washington Post att det finns en ökad hotbild för Ryssland där landet kan dras in i lokala eller regionala konflikter . Dessa konflikter kan eskalera till fullskaligt krig där kärnvapen kan komma att användas.

Tomma ord eller är det varningens ord från landets högsta militära befattningshavare?