Slavisk soldat under framryckning,saknad av ingen?

Rysslands ambassdör i NATO, Dimitrij Rogozin föreslår att Ryssland skall skapa en rysk motsvarighet till den franska Främlingslegionen. Förbandet skulle kunna ta emot främst slaver men även rekryter från andra befolkningsgrupper för att tjänstgöra under den ryska trikoloren. Efter genomförd tjänst skulle belöningen bli ett ryskt medbborgarskap.

Rogozin är i sina tankar liberal och har tidigare varit öppen att bland annat ge 20 000 kosovoserber ryskt medborgarskap. Det nya utspelet kan ses som en av idéerna att åter öka antalet ryska medborgare, som i dagsläget är ca 143 miljoner….