Numera ingår överlevnadsutbildning i flygkadetternas grundläggande flygutbildning. Detta har tidigare skett på flygvapnets överlevandsskola i Khabarovsk och Krasnodar, men de grundläggande kunskaperna i ämnet ges nu på officershögskolan efter flera års uppehåll i utbildningen. Med nystarten i år har överlevnadsskolan  i år genomfört överlevnadsutbildning med 1150 piloter och besättningsmän ur flygvapnet. Uppenbarligen är kunskaperna så låga att man måste införa detta redan i kadettutbildningen samtidigt som man ägnar sig åt en återtagning…

Vad som ingår i de blivande stridspiloternas och flygbesättningarnas överlevnadsutbildning är inte känt. Någon kan kanske göra en djupdykning i den ryska SERE-utbildningen och rapportera?