En av de under 2011 nytillverkade helikoptrarna

Den ryska helikopterkoncernen RosVertol ökade under 2011 sin helikopterproduktion med över 20%  jämfört med  2010. Antalet nytillverkade helikoptrar under 2010 var 214 stycken och under 2011 har siffran stigit till beräknade 260 stycken. Rosvertol har för närvarande en orderportfölj på 993 stycken helikoptrar…

Om ökningstakten håller i sig kommer Rosvertol att kunna bygga närmare 315 stycken nya helikoptrar under 2012. När slår man i taket?