Blåa sektorer visar de äldre sovjetiskbyggda systemen som företrädesvis finns utanför Ryssland, i det så kallade när utlandet. De kompletteras och till viss del ersätts med de modernare Voronezh-DM-stationerna i svart.

Det skrivs en hel del om det amerikanska robotskölden i media av och till. Framför allt talas det om hur oense USA och Ryssland är. Det senaste utspelet var att man är så tekniskt förberedd att Ryssland nu kan placera Iskander i Kaliningrad som motvikt till eventuella amerikanska grupperingar i östra Europa.

Det man talar ganska lite om är den ryska motsvarigheten för robotförsvar. Bland annat bygger man ut robotradarspaningsstationer av typen 77YA6 Voronezh-DM bland annat i Kaliningrad som för övrigt kommer att bli operativ innan årets slut. Utanför S:t Petersburg nära byn Lekhusi finns en annan station operativ sedan några år tillbaka. De andra två stationerna finns i Irkutsk och Armavir.

Kopplat till stridsledningen för dessa system finns bland annat robotbatterier av typerna S-300 och numera  även S-400. En modernare efterföljare av typen S-500 är under utveckling och är uteslutande ett såkallat ABM-system, Anti Ballistic Missile, dvs antirobotrobot för att slå ut interkontinentala ballistiska robotar.

Luftförsvarsmaterieltillverkaren Almaz-Antey bygger för närvarande upp en helt ny anläggning i S:t Petersburg. Tidigare meddelades att företaget garanterades staliga krediter för byggandet av två nya fabriker. Istället för att hamna i Robotgrad lokaliserar de sig nära de industriella centra som har hög tillväxt och där man kan lättare kan rekrytera kompetent personal.

Den nya robotfabriken i Obukhov kommer att vara klar under det första halvåret 2012. Företaget Almaz-Antey tillverkar bland annat luftvärnsrobotsystem S-400