Kommer det snart småsyskon till Peter den store?

Barents Observer rapporterar om att Sevmashvarvet har fått  i uppdrag att utveckla en lätt robotkryssare för den ryska flottan. Fartyget skall ses som en lillebror till de fyra Kirov-kryssarna som skall renoveras och uppgraderas. För närvarande finns endast Peter den Store i tjänst men efter 2020 kommer förmodligen alla fyra att finnas i och omkring Ishavet och Stilla Havet.

Med ytterligare ytstridsfartyg med mark- och sjömålsbekämpningsförmåga växer potentialen för den ryska flottan att visa flagg och att kontinuerligt patrullera haven.

Observationsplatsen kommer nog att återkomma senare angående denna nya typ av fartyg…

Tidigare har Barents Observer rapporterat om den nya jagartypen som Ryssland avser att konstruera. Fartygsklassen som avses bli atomdrivet skall ersätta existerande ubåtsjaktfartyg och fregatter såsom Sovremennij- och Udaloy-klasserna  men eventuellt även de tre Slavakryssarna Moskva, Varyag och Marshalk Ustinov.

Totalt avser man att bygga 14-16 fartyg de närmaste 15-20-åren. Bedömt kommer de första fartyget att kölsträckas tidigast 2017 då varvskapaciteten för att bygga atomdrivna fartyg är något begränsad för tillfället.

Fartgen skall kunna integreras i det ryska robotförsvaret likt de amerikanska AEGIS-kryssarna samt även kunna hålla 2-3 helikoptrar ombord. Fartygen kommer att vara designade för strid på öppet hav och klara av att bekämpa såväl mål över och under havsytan, markmål och luftmål.