MITTEN kan beväpnas med attackraketer, styrda bomber, IR-jaktrobotar samt automatkanonkapslar

Man kommer i slutet av november att lägga en beställning på ytterligare 65 exemplar på det nya skol- och lätta attackflygplanet Jak-130 MITTEN, motsvarande fem divisioner. Flygplanet representerar den nya generationens avancerade skolflygplan där man med hjälp av det datakontrollerade styrsystemet kan ge flygplanet de flygegenskaper man eftersträvar. I princip kan man få det 6350 kg tunga flygplanet att uppträda som ett 17 ton tungt FULCRUM-F jaktattackflygplan  för att träna nya piloter.

Längre ned i samma artikel nämns även en nyanskaffning av jaktattackflygplanet Su-30SM FLANKER-C I en första serie vill man 28 stycken exemplar, två divisioner men man vill absolut inte begränsa sig till dessa. Mer order på FLANKER-C är att vänta på det ryska flygplan som motsvarar det amerikanska F-15E Strike Eagle och är kapabel att genomföra attackuppdrag långt in på av motståndaren behärskat territorium. En leverans av 10 stycken Su-30M2 har genomförts under november. Dessa har tillförts attackflyget i Krasnodar, närmare bestämt 6972. divisionen i Krymsk

Samtidigt meddelar man även att en ny uppvisningsgrupp skall sättas upp med Jak-130 MITTEN. Kanske de kommer att dyka upp om något år på de internationella flygmässorna Farnborough och Le Bourget?

Full fart med andra ord på anskaffningen av nya stridsflygplan.