I Fjärran Östern har byggandet av två nya skeppsvarv påbörjats. Tidigare har det rapporterats om att man har projekterat nyetableringar med hjälp av bland annat Sydkoreansk varvsindustri. Skeppsvarvsindustrin lider fortfarande av det sovjetiska arvet och släpar efter i produktivitet jämfört med västerländska varv. För att rationalisera produktionen och öka produktionsvolymerna måste man det ske nyetableringar. Ett sätt är att bygga nya varv anpassade efter moderna byggmetoder.

Det ena av de två nya varven, Zvezda-DMSE byggs tillsammans med sydkoreanska Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co

De två varven byggs med hjälp från Sydkorea och Singapore och skall bli så kallade civila varv och kunna bygga färjor, container samt bulkfartyg. Kapacitetsökningen i varvsindustrin ökar med etableringarna och tekniköverföringen kommer nya varv tillgodo, som till exempel det nya varvet i Kronstadt i Finska viken som skall vara klart till 2017.

Varv kan vara specialiserade på olika byggmetoder och även inneha olika typer av certifieringar. Trost att ett varv kan vara certifierade för en typ av fartyg kan produkten bli något helt annt.En tillämpning av detta är till exempel de nya amfibiestödfarygen av Mistral-klass. Trots att de är formellt sett örlogsfartyg är fartygen genom sin konstruktion byggda efter civila normer och bestämmelser…