120 meter under jordens yta finns detta beredskapslager

Federala myndigheten för statliga reserver, Федеральное агентство по государственным резервам, i dagligt Rosreserv ansvarar för de beredskapslager som finns i den ryska federationen. Härom verckan hade man en pressvisning av ett sådant lager i samband med att myndigheten firade 80-årsjubileum. Antalet depåer likt denna är över 100, allihopa anlagda under sovjettiden men likaväl fortfarande i drift. Livsmedel kan inte lagras i evighet utan Rosreserv ser till att omsätta lagret kontinuerligt. En del av detta brukar kunna avsättas som nödhjälp till behövande i katastrofsituationer, ofta fördelade med hjälp av civilförsvaret, EMERCOM.

Tvreportage från RiaNovosti finns här

I  Sverige fanns motsvarande beredskapslager som avvecklades efter Kalla krigets slut. Myndigheten för samhällskydd och beredskap ansvarar för den svenska lagerhållningen.

Beredskapslagringen omfattar även däck, drivmedel och fordon, men också metaller.

Annonser