120 meter under jordens yta finns detta beredskapslager

Federala myndigheten för statliga reserver, Федеральное агентство по государственным резервам, i dagligt Rosreserv ansvarar för de beredskapslager som finns i den ryska federationen. Härom verckan hade man en pressvisning av ett sådant lager i samband med att myndigheten firade 80-årsjubileum. Antalet depåer likt denna är över 100, allihopa anlagda under sovjettiden men likaväl fortfarande i drift. Livsmedel kan inte lagras i evighet utan Rosreserv ser till att omsätta lagret kontinuerligt. En del av detta brukar kunna avsättas som nödhjälp till behövande i katastrofsituationer, ofta fördelade med hjälp av civilförsvaret, EMERCOM.

Tvreportage från RiaNovosti finns här

I  Sverige fanns motsvarande beredskapslager som avvecklades efter Kalla krigets slut. Myndigheten för samhällskydd och beredskap ansvarar för den svenska lagerhållningen.

Beredskapslagringen omfattar även däck, drivmedel och fordon, men också metaller.