Den arktiska vintern är en hård men rättvis lärare

Utbildningsbehovet för de kommande arktiska förbanden är stort. Förutom att utbilda truppen att kunna verka i den extrema miljö som Nordkalotten utgör behöver utbildarna och de truppförande cheferna förberedas ordentligt. Därför startar de markstridskrafterna av de väpnade styrkorna, dvs armén upp en egen officershögskola för att särskilt tillgodose de behov som förbanden har. Utbildningen kommer att bli fyra-årig och kommer att inriktas på mekaniserad strid i arktisk miljö.  Skolan kommer att sättas upp som en underavdelning till Ryska Fjärran Österns Militärakademi i Blagoveshchensk enligt Interfax-ARN.

Enligt samma källa kommer även antalet arktiska brigader att bli tre, varav två blir helt nyuppsatta. Som tidigare rapporterats kommer 200. motoriserade brigaden i Pechenga att ombildas till en arktisk brigad och att ytterligare en skulle sättas upp.  Antalet arktiska förband under 2011 har precis stigit med 300%…

För kännedom hade Sverige från 1981-1999 motsvarande utbildning i Umeå under dåvarande namnet Infanteriets och Kavalleriets Officershögskola, InfKavOHS som 1996 ombildades till Stridsskola Nord, SSN. Det var där som officerarna på de svenska norrlandsförbanden fick sin utbildning för att verka i den svenska delen av Nordkalotten.