För luftlandsättning och utbildning disponeras även det tvåmotoriga transportflygplanet AN-26 CURL. Bland annat har delar av marininfanteriets 336. brigad i Kaliningrad fått hopputbildning under året. AN-26 CURL var aktuell igår när NATOs incidentberedskap tvingades upp i Baltikum som bloggen Klart skepp rapporterade om

De ryska luftlandsättningstrupperna har haft ett flitigt utbildningsår bakom sig nu när 2011 närmar sig sitt slut. Enligt siten http://www.desantura.ru har man genomfört 156 000 fallskärmshopp under årets 10 första månader, varav 41700 från det tunga transportflygplanet Il-76 CANDID. Man har även genomfört 7000 hopp med marininfanteriets luftburna kompanier samt fällt 148 fordon och tyngre materiel under övningarna. Som jämförelse genomfördes 2009 totalt 189000 hopp varav 35000 från Il-76 och 93 fällningar med fordon och tyngre materiel enligt site http://www.warfare.ru. Tittar man bara på siffrorna med tyngre system som IL-76 och fordon har de siffrorna i år överskridits med råge… Det är tydligt att man satsar mer på öva i förband (bat+) nu än tidigare.

Det närmaste förbandet för oss är 76. luftlandsättningsdivisionen (76. lldiv) i Pskov, nära gränsen till Estland. 76. lldiv består av följande enheter:

 • 104. llreg, Cherekha, S Pskov (sattes in i Georgienkriget 2008)
 • 234. llreg, Pskov
 • 1140. llartreg, Pskov
 • 4. lllvreg, Pskov
 • 656. llingbat, Pskov
 • 728. llsignbat, Pskov
 • 7.lluhbat, Pskov
 • 175. llspankomp
 • CBRN-kompani
 • 242. flygtpdiv Pskov
 • 35. lb fältsjukhuset
 • 1682. logbat, Pskov

Totalt består divisionen av ca 8000 man.