Den avhoppade underrättelseagenten Alexander Litvinenko mördades i London 2006 genom förgiftning. Resultatet blev minst sagt frostiga förbindelser mellan London och Moskva

Den ryska federationens underrättelse och säkerhetstjänster består främst av tre officiella organ;

 • SVR Utlandsunderrättelsetjänsten /СВР Служба Внешней Разведки (Sluzhba Vneshnej Razvedki)
 • FSB Federala säkerhetstjänsten / ФСБ Федеральная служба безопасности  (Federalnaja Sluzhba Bezopasnosti) 
 • GRU  Militära underrättelsetjänsten / ГРУ Главное разведывательное управление (Glavnoje Razvedyvatelnoje Upravlenije)

SVR är den ena delen av den tidigare sovjetiska säkerhetstjänsten KGB som vid Sovjetunionens upplösning delades i två delar. Utlandsunderrättelsetjänsten samverkar med den militära underättelsetjänsten vid informationsinhämtning i utlandet. SVR är även ansvarigt för kontakter med utländska underrättelseorgan. Utlandsunderrättelsetjänstens uppgifter är att utomlands bedriva  informationsinhämtning, vidta aktiva åtgärder för att skydda ryska intressen, militärt, industri-, ekonomiskt och politiskt spionage, skydda ryska institutioner och regeringsföreträdare med familj samt signalspaning. Ett exempel på ovanstående uppgiftställande är mordet på Alexander Litvinenko i London 2006

FSB är den andra  delen av fd KGB. Den federala säkerhetstjänsten ansvarar för kontraspionage, inrikes- och gränsbevakning, kontra-terrorism och övervakning. FSB har övertagit KGB gamla högkvarter vid Lubjankatorget i Moskva. Man antar att FSB kan ha 200-300 000 anställda. Den ryska signalunderättelsetjänsten FAPSI, Federala byrån för statlig kommunikation och information/ФАПСИ Федеральное Агентство Правительственной Связи и Информации (Federalnaja Agentsvo Pravitelstvennoij Svjasi i Informatsij) lyder under FSB. FAPSI är den ryska motsvarigheten till FRA. FAPSI är den aktör som övervakar rysk internettrafik. Hej på er förresten! Under FSB finns även FSP Federala gränsbevakningen /ПСР Пограничная служба России Pogranichnjie Sluzhba Rossija som ansvarar för gränsskydd och kustbevakning. I detta ingår även skydd och bevakning av ryska ekonomiska zoner till havs.

GRU ansvarar för den militära underrättelseinhämtningen. Mycket om GRUs organisation är hemlig men enligt ryska wikipedia består GRU av 13 direktorat;

 1. Europeiska gemenskapen
 2. Nord-och Sydamerika, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland
 3. Asien
 4. Afrika
 5. Hantering av operativa underrättelser (HUMINT)
 6. Hantering av elektroniska underrättelser (SIGNINT/IMINT)
 7. NATO
 8. Sabotage (Spetsnaz)
 9. Hantering av militär teknik
 10. Ekonomiska underrättelser
 11. Hantering av strategiska doktriner och vapen
 12. Kärnvapen
 13. Informationskrigföring
Exempel på insatser där det 13. direktoratet kan ha varit inblandat i är DDOS-attackerna mot det estniska nätet under Bronssoldat-krisen 2007.
Andra, mindre kända organ är:

 • FSTEK Federala byrån för teknik och exportkontroll /ФСТЭК Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Byråns främsta uppgift är att skydda teknologier som kan anses vara statshemligheter. Detta gör man genom signalskyddsåtgärder i den den ryska internettrafiken, försvåra teknisk underrättelseinhämtning i Ryssland, skydd av imateriella värden samt utöva exportkontroll
 • FSO Federala Skyddstjänsten /ФСО Федеральная служба охраны ansvarar för skyddet av statschef och regering samt viktigare ledningsfunktioner. Under FSO lyder SBP, Rysslands presidents skyddsstyrka/СБП Служба безопасности президента России som ansvarar för det direkta skyddet av statschefen. En annan enhet är det ryska ”högvaktsförbandet” Kremlregementet som ansvarar för vakttjänsten i Kreml. Förbandet består av två skyttekompanier, ett ceremoniellt kompani samt en eskortpluton