Under våren, närmare bestämt mars 2012 turnerar Ryska Federationens marktruppers kör, balett och orkester från S:t Petersburg i fyra svenska städer. Det kulturella fälttåget inleds den 23 mars på Berwaldhallen i Stockholm. Ensemblen omgrupperar därefter till Västerås för att uppträda i deras Konserthus den 24 mars. Efter två framgångsrika föreställningar kommer förbandet sedan att  återhämta sig på okänd ort under ett dygn. Framryckningen fortsätter den 26 mars med ett uppträdande i Uppsala Konsert & Kongress. Avslutningsvis ges en förställning i Linköping den 27 mars innan  reträtten inleds österut.