Plattformen Moss CS-50 har byggts i flera exemplar för offshoreindustrin

Medan vi stänger våra flygfält bygger andra nya…

Sevmashvarvet i Severodvinsk skall bygga ett flytande helikopterflygfält  för Arktis. Plattformen  skall bli 118 meter lång och 70 meter bred och  baseras på Moss CS-50 med  ett deplacement på 15000 ton.

Syftet med plattformen är att understödja olje och gasutvinningen i Arktis och skall användas för att ge helikoptrar en möjlighet att mellanlanda vid dåligt väder. På plattformen kommer runt 200 personer att kunna arbeta.

Med ett permanent helikopterbas i Norra Ishavet kommer rörligheten för helikopterburna förband att ökas, något som går i linje med tidigare intentioner avseende Arktis och rysk militär doktrin…