Minvält TMT-S monterad på minröjningsfordon BMR-3M, vilket är i princip en ombyggd stridsvagn T-90. De två cylindrarna som sticker ut längst fram är den elektomagnetiska minröjaren EMT

Företaget Stankomash som tillverkar bland annat minvältarna KMT-7, 8,  och 10 för stridsfordon har kommit med en ny generation fullbreddsverkande minvältar.

TMT-seriens minvältar kan man få i två utföranden. TMT-S har minrullarna uppsatta på två axlar likt en boggieupphängning och är fullbreddsverkande. TMT-S väger 13 000 kg och klarar av att röja 700 km i 15km/h. Då minröjaraggregatet sitter monterat på fordonet kan det inte göra centrumsväng, svängradien är reducerad till 50m. Minvälten kan monteras på stridsvagnar av typerna T-72, T-80 och T-90 samt minröjningsfordon BMR-3. TMT-S införskaffades för utprovning till de väpnade styrkorna 2007

TMT-K med släpplankan monterad

Minvält TMT-K är en kombinerad minrivare med minvält där minrullarna är upphängda på en enkel axel. Detta medför att aggregatet har en kraftigt reducerad vikt jämfört med storebror TMT-S, 7000kg. Montering tar drygt en halvtimma för besättningen medan losskoppling sker på endats 30 sekunder, något som kan vara av största vikt vid en stridssituation. TMT-K kan kombinera rullarnas verkan med en fullbreddsverkande släpplanka som skall kunna utlösa till exempel minspröt och försåt. TMT-K har motsvarande prestanda som TMT-S men röjer inte tryckminor på samma bredd på grund av de uppdelade minrullarna. TMT-K anförskaffades 2007 för utprovning.