Fältarbetspansarbandvagn Objekt 118 GMZ-3/ГМЗ-3

GMZ-3 är ett särskilt minläggarfordon som kan med den monterade minplogen lägga stridsvagnsminor direkt under maskering i ett minband efter fordonet med hjälp av minplog. Minorna lastas  i en särskild behållare på fordonet som rymmer 208 stycken stridsvagnsminor av typerna TM-57, -62 och -89. Med tryckutlösande mintändare lägger vagnen ut ett minband på 1000 meter. Med magnetiska mintändare dubbleras längden till 2000 meter. 3 vagnar ingår i varje minläggarpluton.

8,5 kg stridsvagnsmina TM-57

7,5 kg stridsvagnsmina TM-62 kan fås med både metalliskt och ometalliskt hölje

6,7 kg stridsvagnsmina TM-89 med riktad splitterverkan och magnetisk utlösare. Till skillnad från RSV skickar minan upp en 4 kg tung platta uppåt mot målfordonet. Penetrationen och den efterföljande splitterverkan erhålls genom plattans hastighet, den så kallade Mishnay Shardineffekten

Fordonet väger 28,5 ton och är 9,3 meter lång. Bredden är 3,25 och höjden är 2,7 meter. Den goda terrängframkomligheten kommer av fordonets låga vikt som påverkar marktrycket, 0,67kg/cm2. De kan vada i ett djup upp till en meter  och har en räckvidd på 500 km. Fordonet har en besättning på tre man samt en 7,62 kulsprutaoch rökkastare. GMZ-3 anskaffades från mitten av 80-talet och framåt. Vagnen kan med hjälp av GIS producera automatiska minkartor. Vagnen har dessutom schaktblad för att gräva fordonsvärn

GMZ-3 minplog i nedfällt läge. Även om den inte bryter betong kan den även lägga minbandet på hårdgjord yta.